VASTUULLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Vastuullista ja ympäristöystävällistä yritystoimintaa

Ympäristön huomioiminen ja vastuulliset toimintatavat ovat yritystoimintamme ytimessä. Ympäristöjärjestelmämme auttaa meitä mittaamaan toimintaamme ja vähentämään tuotannosta syntyviä ympäristöhaittoja. Lisäksi sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001 tuo mukanaan toimintatapoja, joista hyötyvät kaikki asiakassegmentit.

Vastuullisuusarvioitsija EcoVadis on myöntänyt Jaakkoo Taaralle hopeatason luokituksen syksyllä 2021. EcoVadis arvioi yritysten vastuullisuutta neljällä osa-alueella: ympäristö ja ilmasto, työntekijät ja ihmisoikeudet, eettiset toimintatavat sekä kestävä hankinta. Hopeisen tunnustuksen saa vain 25 prosenttia yli 75 000 arvioidusta yrityksestä.

Asetimme vuonna 2020 ympäristövastuun tärkeimmäksi tavoitteeksi pienentää hiilijalanjälkeämme 60 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Tulemme saavuttamaan tavoitteemme etuajassa.

  • Panostamme energiankulutuksen vähentämiseen mm. uudemmalla tekniikalla ja tehokkaammalla materiaalin käytöllä.
  • Noudatamme vastuullisen ostotoiminnan politiikkaa, jossa valitsemiemme toimittajien ympäristövastuullisuus on etusijalla, niin materiaalien kuin myös kuljetusten osalta.  
  • Haastamme jokaisen työvaiheen vähentääksemme materiaalihukkaa, ja tehostamme jätteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä.
  • Siirryimme vuonna 2020 käyttämään uusiutuvilla ja päästöttömillä polttoaineilla tuotettavaa kaukolämpöä. Vuoden 2022 alusta alkaen sähkömme on tuotettu 100 %:sti ekologisella vesivoimalla.

Asetimme vuonna 2020 ympäristövastuun tärkeimmäksi tavoitteeksi pienentää hiilijalanjälkeämme 60 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Tulemme saavuttamaan tavoitteemme etuajassa.

  • Panostamme energiankulutuksen vähentämiseen mm. uudemmalla tekniikalla ja tehokkaammalla materiaalin käytöllä.
  • Noudatamme vastuullisen ostotoiminnan politiikkaa, jossa valitsemiemme toimittajien ympäristövastuullisuus on etusijalla, niin materiaalien kuin myös kuljetusten osalta.  
  • Haastamme jokaisen työvaiheen vähentääksemme materiaalihukkaa, ja tehostamme jätteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä.
  • Siirryimme vuonna 2020 käyttämään uusiutuvilla ja päästöttömillä polttoaineilla tuotettavaa kaukolämpöä. Vuoden 2022 alusta alkaen sähkömme on tuotettu 100 %:sti ekologisella vesivoimalla.

FSC®- / PEFC™-raaka-aineita pakkauksiin

Toimintamme on FSC- ja PEFC-sertifioitu. Metsäsertifikaateilla varmistamme puun alkuperän, ja voimme luottaa, että raaka-aine on kestävästi ja vastuullisesti hoidetuista metsistä. Näin turvaamme luonnon monimuotoisuutta tulevaisuutta ajatellen.

Valitsemalla PEFC- tai FSC-pakkausmateriaalin kartonkikoteloon, liitteeseen tai tarraetikettiin asiakas tukee omalla valinnallaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta.

Code of Conduct

Eettisen ohjeistomme mukaisesti kannamme vastuumme asiakassuhteistamme, henkilöstöstämme ja ympäristöstä. Kunnioitamme ja arvostamme liikekumppaneitamme ja koko henkilöstöämme. Henkilöstömme työehdot täyttävät kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

Code of Conduct

Eettisen ohjeistomme mukaisesti kannamme vastuumme asiakassuhteistamme, henkilöstöstämme ja ympäristöstä. Kunnioitamme ja arvostamme liikekumppaneitamme ja koko henkilöstöämme. Henkilöstömme työehdot täyttävät kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

HS Health and Safety

Työturvallisuus ja -hyvinvointi kuuluvat olennaisena osana päivittäiseen toimintaamme. Turvallisuus on kaikessa etusijalla, ja olemme aidosti kiinnostuneita sen jatkuvasta kehittämisestä käytännön tekojen kautta. Panostamme hyvään työergonomiaan, kehitämme kemikaaliturvallisuutta ja olemme ottaneet säännölliset turvakävelyt osaksi toimintaamme. Haluamme kannustaa työntekijöitä ja vieraitamme kertomaan tekemistään turvallisuushavainnoista omaan turvallisuuskanavaamme https://turvallinenyritys.fi/s/jataoy.

Kausittain vaihtuvilla H&S-teemoilla muistutamme henkilöstöä työpaikkamme turvallisuuskäytännöistä. Koulutamme työntekijöitämme työturvallisuuden eri alueilla ja ylläpidämme heidän ensiaputaitojaan.
 
Olemme mukana Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumissa, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Haimme tänä vuonna ensimmäistä kertaa turvallisuustasomme arviointia ja pääsimme tasolle III Suuntana maailman kärki. Tavoitteemme on päästä työturvallisuudessa kärkiyritysten joukkoon.

KUINKA VOIMME PALVELLA?
OTA YHTEYTTÄ!