Vastuullista ja ympäristöystävällistä yritystoimintaa

Meillä on vastuullinen ja ympäristöystävällinen tapa toimia. Suurin osa Jaakkoo-Taaran koteloissa käyttämästä raaka-aineesta on puukuitua eli kierrätysmateriaalia. Hyvin toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa tehokkaasti vähentämään ympäristöhaittoja. Lisäksi ympäristöjärjestelmä ISO 14001 tuo mukanaan toimintatapoja, joista hyötyvät kaikki asiakassegmentit.

ISO 14001

Ympäristöjärjestelmässä kiinnitetään huomiota muun muassa jätehuoltoon, lajitteluun, jätteen määrän vähentämiseen ja energiankulutukseen. Kirjapainotoimintaa ohjaavat monet lait ja asetukset esimerkiksi painopeltien, painovärien ja kemikaalien käytöstä sekä kierrätyksestä että hävittämisestä.

PEFC

PEFC-merkki takaa, että painotuotteen kuituraaka-aine täyttää ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisesti vastuullisen tuotannon vaatimukset.

Tulossa...

...

Pidä saaristo siistinä

JT tekee yhteistyötä saaristoluonnon suojelemiseksi toimivan Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Pidä Saaristo Siistinä ry huolehtii veneilijöiden jätteistä ylläpitämällä jätepisteitä ja käymälöitä ympäri saaristoa, sekä järjestää erilaisia projekteja, joissa tutkitaan esimerkiksi meren roskaamista.

Uusi puu -hanke

Olemme mukana kestävän kehityksen hankkeessa, jolla edistetään kuitupohjaisten uusiutuvien ja kierrätettävien pakkausmateriaalien käyttöä. Hankkeen päärahoittaja on Metsäsäätiö.

Code of Conduct

Eettisen ohjeistomme mukaisesti kannamme vastuumme asiakassuhteistamme, henkilöstöstämme ja ympäristöstä. Kunnioitamme ja arvostamme liikekumppaneitamme ja koko henkilöstöämme. Henkilöstömme työehdot täyttävät vähintään kansallisen lainsäädännön minimivaatimukset.

EHS

EHS (Environment, Health and Safety) -politiikka määrittää yrityksen vastuun ympäristöstä, työntekijöiden fyysisestä ja henkisestä terveydestä sekä turvallisuudesta työpaikalla. Jaakkoo-Taaran työntekijöillä on terveellinen työympäristö, vakuutukset ja terveydenhuolto

Pikaviesti

Nimi *
Puhelinnumero *
Viesti *