Painotuotteita laadukkaista ja ympäristöystävällisistä materiaaleista

Käytämme koteloissa kuitumateriaaleja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä. JT:ssä on kehitetty oma ohjausjärjestelmä painotuotteiden jäljitettävyyteen ja tunnistamiseen. Vuodessa käytämme kartonkia noin 1 500 tonnia, mikä tarkoittaa, että painotalon pihaan kaartaa joka kolmas päivä täysperävaunullinen rekka täynnä uutta tavaraa. Paperia kuluu noin 650 tonnia vuodessa. Tarran menekki on miljoona neliötä. Meillä on kaikkien A-ryhmän raaka-ainetoimittajiemme kanssa laatusopimukset, joiden mukaan meille saa toimittaa vain raaka-aineelle annettujen numeeristen tavoitearvojen sisällä pysyvää tavaraa.

Kartongit

Paljon käytettyjä kartonkeja ovat Metsä Boardin SimCote ja Stora Enson Tambrite, joka on rankattu Euroopan arvostetuimmaksi kartongiksi. Kartongit on jaettu kolmeen ryhmään A, B ja C. A-tuotteet vaihtuvat nopeimmin eli ne ovat niitä, joita käytetään eniten. Perusmateriaaleja löytyy aina varastosta. Lisäksi on erikoiskartonkeja, kuten uusiomateriaaleista valmistettuja sekä muovitettuja ja metallisoituja kartonkeja.

Tarrat

UPM Raflatac toimittaa meille tarralaminaattia suurina rullina ja A4-kokoisiksi arkeiksi leikattuina. Tarralaminaatteja on satoja erilaisia, erityisesti liimoissa on eroja. UPM Raflatac käyttää vesiliimoja, kuumasulateliimoja ja uv-valolla kovettuvia liimoja. Ominaisuudet vaihtelevat asiakkaan käyttötarpeen mukaan.

Värit

Käytämme kasvipohjaisia värejä. Flekso UV -painatuksessa käytössä on Low Migration -värisarja, joka on erityisen turvallinen, jos painovärit joutuisivat kosketuksiin lääkkeiden tai elintarvikkeiden kanssa. Värit ovat muuten samanlaisia kuin perinteisetkin painovärit, mutta komponentit on valittu niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman pieni riski migratoitumiseen eli värin kulkeutumiseen kartongin läpi.

Paperit

Käytämme satoja erilaisia paperilaatuja asiakkaan tarpeiden mukaan. Painokoneemme pystyvät ajamaan sekä rullalta että arkilta. Ohjelehtisissä käytettävä ohkopaperi vastaa lääketeollisuuden tarpeita. Ohkopaperi on kemiallisesta massasta valmistettua valkaistua paperia, jonka neliömassa on enintään 60 grammaa neliöltä. Ohkopaperia valmistetaan sellusta ilman mekaanisesti hierrettyä puukuitua.

Pikaviesti

Nimi *
Puhelinnumero *
Viesti *