Jaakkoo-Taara tukee Itämeren suojelua sponsoroimalla Pidä Saaristo Siistinä ry:tä

Pidä Saaristo Siistinä ry on ympäristöjärjestö, jonka tarkoituksena on ehkäistä vesillä liikkumisen negatiivisia ympäristövaikutuksia. 55 vuotta täyttävän yhdistyksen toiminnanjohtaja Aija Kaski kertoo järjestön jäsenyyden olevan kunnia-asia vesillä liikkujille.

– Meillä on noin 12 000 vesillä liikkujaa jäsenenä. He käyttävät ylpeänä Roope-tarraa veneissänsä merkkinä jäsenyydestämme, Kaski kertoo.

Järjestön jäsenet saavat uutiskirjeitä sähköisesti sekä jäsenlehden, jota Jaakkoo-Taara painaa. Kasken mukaan lehti on jäsenille tärkeä.

– Lehdestä jäsenet saavat tietoa siitä, mitä uutta on meneillään. Jäsentarra lähtee aina lehden mukana matkaan, ja molemmat ovat odotettuja jäsenien keskuudessa. Heille on kunnia-asia olla jäsen ja tukea järjestöämme, Kaski kertoo.

Ympäristöjärjestön rahoitus on pitkälti jäsenmaksujen, ympäristöministeriön sekä yritysyhteistyökumppaneiden varassa. Jaakkoo-Taara on tukenut Pidä Saaristo Siistinä -järjestön toimintaa jo yli 10 vuoden ajan, sillä Itämeren ja vesistöjemme suojelu on meille tärkeää. Kaski kiittelee kaikkia sponsoreita rahoituksesta.

– Yritysyhteistyökumppanit ovat toimintamme kannalta tärkeitä. Laskemme tarkasti pennosemme ja koitamme käyttää kaiken rahan hyödyllisesti. Kaikki toimintamme ja palvelumme ovat avoinna kaikille, eivät vain jäsenille, Kaski täsmentää.

Roope-alukset tekevät jatkuvaa työtä Itämeren hyväksi

Järjestön työ näkyy eri tavoin sekä saaristomerellä että sisävesillä. Saariston vesillä voi nähdä Roope-aluksia, jotka huolehtivat 37 saaristoon sijoitetun Roope-palvelupisteen huoltamisesta. Roope-alukset tyhjentävät ja huoltavat pisteiden kuivakäymälöitä ja jätepisteitä.

Pidä Saaristo Siistinä oli myös ensimmäinen taho, joka toi kiinteän venepohjapesurin Suomeen. Tarkoituksena on ehkäistä kaikenlaisten kemikaalien pääsy vesiin, myös niiden, jotka irtoavat esimerkiksi veneiden hoitotuotteiden mukana.

– Tavoitteenamme ei ole kuitenkaan tehdä kaikkea itse. Haluamme rohkaista veneilijöitä oppimaan ja kokeilemaan uusia, ympäristöystävällisempiä keinoja, vaikka perinteikkäässä veneilyssä uuden toimintatavan sisäistys viekin aikaa, Kaski selittää.

Kaikki Suomen vesistöt laskevat Itämereen

Suomessa on useita meren suojeluun liittyviä järjestöjä. Pidä Saaristo Siistinä eroaa niistä toimimalla myös sisävesillä ympäri Suomea. Kasken mukaan myös järvien suojelu on tärkeää.

– Paljon puhutaan Itämerestä ja unohdetaan, että Suomessa järvet laskevat Itämereen ja näin ollen järvien kunto on myös tärkeä. Melkein koko Suomi on Itämeren valuma-aluetta, Kaski muistuttaa.

Järjestö vie myös sisämaakaupunkeihin viestiä siitä, että meri alkaa hulevesikaivoista. Yksi konkreettinen tapa on ollut lisätä katujen viemärinkansiin merkintä, jossa on kalan kuva ja puhekupla ”Saan mahanpuruja muovista”.

– Monelle tulee shokkina, että esimerkiksi viemäriin heitetyt tupakantumpit päätyvät lähimpään vesistöön. Muistutamme ihmisille, etteivät tumpit maadu, vaan niistä irtoaa mereen päätyvää mikromuovia.

Tuo tullessasi, vie mennessäsi – helppo muistisääntö luonnossa liikkujalle

Meren äärelle lähtijöille Kaski antaa yleisiä vinkkejä.

– Tuo tullessasi, vie mennessäsi, eli kaikki, mitä saaristoon viet, tuot mukanasi takaisin. Roskia ei jätetä lojumaan ja meren ranta ei ole paikka hiusten ja mattojen pesulle. Itämeri ei kestä enää yhtään ylimääräisiä ravinteita, Kaski painottaa.

Merestä voi Kasken mukaan vapaasti nauttia esimerkiksi uimalla ja sup-laudoilla, mutta mereen ei saa päästä ylimääräisiä aineita. Paikallinen vaikutus voi olla iso ja kokonaiskuva on lohduton, Kaski muistuttaa.

– Yksittäisen ihmisen päästöt voivat tuntua pieniltä, mutta jokaisen päässä pitäisi tapahtua muutos, jotta yhteiskunta pääsee muuttumaan.

Helppo tapa kantaa kortensa kekoon on osallistua esimerkiksi Siisti Biitsi -ohjelmaan. Jokainen voi siivota roskia omalta lähirannaltaan ja raportoida Pidä Saaristo Siistinä ry:n luoman sovelluksen kautta roskista.

– Olemme kiitollisia jokaisesta siivotusta roskasta ja raportoinnista. Välitämme ne ympäristöhallinnolle, jolloin saamme kattavaa tietoja rantojen siisteyden tilasta, Kaski summaa.

Jaakkoo-Taara sponsoroi Pidä Saaristo Siistinä ry:n toimintaa.