Räätälöityjä painotuotepalveluja yrityksille

Tarjoamme asiakkaillemme myös muita palveluita, joita he voivat ottaa käyttöönsä harkinnan mukaisesti. Näitä ovat muun muassa dynaaminen extranet, jossa voi seurata omien tilausten etenemistä prosessissa. Pakkaussuunnittelupalvelumme voi puolestaan suunnitella ja 3D-mallintaa kotelot.

VMI

VMI(vendor manage inventory)-palvelussa on integroitu asiakkaan ja Jaakkoo-Taaran välisiä järjestelmiä. Kun järjestelmät keskustelevat keskenään, painon tuotannonohjausjärjestelmässä on reaaliaikainen tieto asiakkaan tilanteesta. Asiakas ei tee erillisiä tilauksia, vaan me seuraamme kulutusennustetta sekä varastotilannetta ja toimitamme uutta materiaalia joustavasti. Automatisointi tehostaa tuotantoa, vähentää manuaalista työtä ja nopeuttaa prosessia. Järjestelmän etuja ovat läpinäkyvyys ja joustavuus.

Security print

Jaakkoo-Taaralla on valmiudet toteuttaa vaativatkin pakkausten turvallisuuteen, tunnistamiseen ja jäljitettävyyteen liittyvät erikoisominaisuudet. Pystymme tekemään niin mikrotekstit kuin tietyssä valossa näkyvät erikoislakkauksetkin. Kauttamme saa myös hologrammit. Lisäksi valmistamme yksilöllisiä 2D-viivakooditarroja.

Pakkaussuunnittelu

Jaakkoo-Taaralla on oma pakkaussuunnittelija, joka voi suunnitella kotelot alusta loppuun. Pystymme myös 3D-mallintamaan kotelot ja toimittamaan niistä asiakkaalle pdf-tiedoston. Asiakkaalle pdf on näppärä tiedostomuoto, koska se toimii kaikilla koneilla. Pdf-mallia voi pyörittää ja tarkastella eri kulmista.

Extranet

Jaakkoo-Taaran extranet-pohjainen tilausten- ja toimitustenseurantajärjestelmä on kaikkien asiakkaidemme käytössä. Extranetissa navigointi on nopeaa ja dynaamista. Extranet helpottaa asiakkaiden tilausten seurantaa. Asiakas näkee myös reaaliaikaisesti, kun toimitus on lähtenyt Jaakkoo-Taarasta ja pystyy näin ennakoimaan toimituksen vastaanottoa.

Kirjaudu extranettiin »

Prepress

Automation Engine hoitaa automaattisesti monia repron työvaiheita. Järjestelmä huolehtii automaattisesti esimerkiksi uusintapainatusten työputkesta ja vedosliikenteestä. Se hakee itsenäisesti vanhan aineiston, kopioi sen uuteen kansioon ja tulostaa painopellit.

Pikaviesti

Nimi *
Puhelinnumero *
Viesti *