LAATU

Laatu tuotteita ja toimintoja ohjaavana periaatteena

Laatu on yrityksemme toiminnan perusta: se on kiinteä osa jokapäiväisiä prosesseja ja jokaisen työntekijämme toimintatapoja. Johdamme toimintaamme ISO 9001:2015 vaatimuksiin perustuen jatkuvan parantamisen periaatteella johdon määrittämien poliitikkojen ja tavoitteiden mukaisesti. Seuraamme ja noudatamme toimintaamme ohjaavia lakeja ja säädöksiä sekä asiakkaidemme meille asettamia vaatimuksia.

Oma laatuorganisaatiomme huolehtii siitä, että kaikki nämä vaatimukset täytetään ja tuotteidemme laatu pysyy korkeatasoisena. Laatuorganisaatiossamme työskentelee noin kymmenen henkilöä.

Haluamme olla teknisesti ja laadullisesti edelläkävijä pakkausvalmistajana.

GMP, Good Manufacturing Practice

Pakkausmateriaalien ja muiden kontaktimateriaalien turvallisuus on osa elintarvike-, lääke-, ja kosmetiikkaturvallisuutta. Pakkauksen on oltava yhtä turvallinen kuin tuote itse, ja pakkaussuunnittelussa onkin otettava huomioon tuotteen koko elinkaari. Valmistaessamme kontaktimateriaaleja noudatamme hyviä tuotantotapoja tukeutuen voimassa olevaan lainsäädäntöön ja asetuksiin sekä omiin riskinarviointeihimme.

Osana GMP:tä:

  • Huolehdimme tuotteidemme ja niissä käytettyjen komponenttien jäljitettävyydestä. Näin kykenemme vastaamaan mahdolliseen takaisinvetoon, tapahtuipa se sitten omasta tai toimittajamme aloitteesta.
  • Valitsemme kaikkein turvallisimmat raaka-aineet ja materiaalit minimoidaksemme pakkauksista siirtyvien hajujen, makujen tai haitallisten yhdisteiden määriä.
  • Olemme laatineet hygieniaohjeistuksen, jota seuraamme ja ylläpidämme.
  • Varmistamme säännöllisesti pakkaustemme turvallisuutta ja aistinvaraisia ominaisuuksia ulkopuolisessa laboratoriossa, käyttäen tutkimuksissa yleisimpiä materiaalejamme ja elintarvikesisältöjä. Autamme ja neuvomme asiakkaitamme heidän pakkaustensa tutkimusprosesseissa.
  • Dokumentoimme jokaisen työvaiheen alkaen linjan tarkastuksesta (LC) työn valmistumiseen. 

QM Quality Management

Laadunhallinta on tuotteen tai palvelun vaatimustenmukaisen laadun ylläpitoa ja hallintaa. Varmistamme vaatimustenmukaisuuden kouluttamalla henkilöstöä, lisäämällä tietoisuutta aktiivisella viestinnällä ja kehittämällä yrityksemme prosesseja.

Laadunhallintamme keskeisiä tavoitteita ovat asiakastyytyväisyys ja jatkuva parantaminen. Jatkuvassa parantamisessa laatua rakennetaan sisään prosesseihin poistamalla toiminnasta virheitä, hukkia ja epäkohtia. Pyrimme aina löytämään parhaat työtavat, ja luomaan niistä SOP-ohjeistuksen ja kouluttamaan työntekijät, jolloin työt tehdään tekijästä riippumattomalla tavalla.

Auditointien ja asiakaspalautteiden kautta lisäämme tietämystämme prosessiemme laadusta. Tunnemme prosessimme kriittiset hallintapisteet riskien arvioinnin kautta, ja se on pohjana omavalvontasuunnitelmallemme.

QM Quality Management

Laadunhallinta on tuotteen tai palvelun vaatimustenmukaisen laadun ylläpitoa ja hallintaa. Varmistamme vaatimustenmukaisuuden kouluttamalla henkilöstöä, lisäämällä tietoisuutta aktiivisella viestinnällä ja kehittämällä yrityksemme prosesseja.

Laadunhallintamme keskeisiä tavoitteita ovat asiakastyytyväisyys ja jatkuva parantaminen. Jatkuvassa parantamisessa laatua rakennetaan sisään prosesseihin poistamalla toiminnasta virheitä, hukkia ja epäkohtia. Pyrimme aina löytämään parhaat työtavat, ja luomaan niistä SOP-ohjeistuksen ja kouluttamaan työntekijät, jolloin työt tehdään tekijästä riippumattomalla tavalla.

Auditointien ja asiakaspalautteiden kautta lisäämme tietämystämme prosessiemme laadusta. Tunnemme prosessimme kriittiset hallintapisteet riskien arvioinnin kautta, ja se on pohjana myös omavalvontasuunnitelmallemme.

QA Quality Assurance

Laadunvarmistukseen kuuluvat kaikki toimet, joita vaaditaan varmistamaan, että asiakkaalle saapuva tuote on turvallinen, toimiva ja hyväksyttävä. Laadunvarmistuksemme keskittyy estämään vikojen esiintymistä ja turvaamaan vaatimustenmukaisuuden.

Useimmissa prosessivaiheissamme on mittauslaitteet, joiden avulla laatua varmistetaan asiakasvaatimusten mukaisesti. Jatkuvan laadunvarmistuksen avulla varmistamme pakkausmateriaalien oikeellisuuden hyväksytystä vedoksesta valmiiseen tuotteeseen asti.

QC Quality Control

Laadunvalvonnassa tarkistetaan näytteet, joiden määrästä asiakkaamme kanssa on sovittu. Erän lopullinen hyväksyntä tehdään laadunvalvonnassa työstä otettujen näytteiden perusteella.

Useimmat työt tarkistetaan myös Pixel Proof-laitteella verraten hyväksyttyyn vedokseen tai asiakkaan aineistopankin aineistoon. Voimme mitata Pixel Proofilla tarkemmin myös pistekirjoituksesta yksittäisten pisteiden korkeuden.

Laaduntarkastuksesta on saatavissa laaduntarkastusraportti. Haluttaessa voimme myös hoitaa vastaanottotarkastuksen asiakkaan puolesta.

QC Quality Control

Laadunvalvonnassa tarkistetaan näytteet, joiden määrästä asiakkaamme kanssa on sovittu. Erän lopullinen hyväksyntä tehdään laadunvalvonnassa työstä otettujen näytteiden perusteella.

Useimmat työt tarkistetaan myös Pixel Proof-laitteella verraten hyväksyttyyn vedokseen tai asiakkaan aineistopankin aineistoon. Voimme mitata Pixel Proofilla tarkemmin myös pistekirjoituksesta yksittäisten pisteiden korkeuden.

Laaduntarkastuksesta on saatavissa laaduntarkastusraportti. Haluttaessa voimme myös hoitaa vastaanottotarkastuksen asiakkaan puolesta.

KUINKA VOIMME PALVELLA?
OTA YHTEYTTÄ!