Laadukkaita palveluja ja tuotteita

Laatu on koko toimintamme perusta. Se on kiinteä osa jokapäiväisiä prosesseja ja jokaisen työntekijän toimintatapoja. Ilman auditoitua ISO 9001 -laatujärjestelmää emme voisi toimia. Koska asiakkaamme ovat paljolti lääke- ja elintarvikealan yrityksiä, meidän tulee noudattaa toiminnassa yhtä korkeita laatukriteereitä ja laadunvalvontaa.

ISO 9001

Meillä on auditoitu laatujärjestelmä. Jaakkoo-Taaran laatukäsikirja on oikea työkalu, joka auttaa työprosessin hallinnassa. Myös asiakasvaatimukset on talletettu laatukäsikirjaan, joka toimii Share Point -ympäristössä.

GMP

Noudatamme Good manufacturing practice -valmistuskäytäntöä. Meillä on käytössä yhdessä asiakkaiden kanssa sovitut tuoteturvalliset tuotantotavat, joiden avulla tuotannosta on saatu sujuvampi ja kannattavampi. Oikea asenne turvallisuutta ja GMP:n vaatimuksia kohtaan on toiminnan kehittämiselle hyvä lähtökohta.

Oikoluku

Laitteistomme painotuotteiden pikselintarkkaan lopputarkastukseen. Laitteisto havaitsee todella pienetkin poikkeamat, kuten yksittäisen kirjaimen osan tai pilkun puuttumisen. Oikolukuohjelmisto mittaa myös optisesti pakkauksissa käytettävän braillen eli sormin luettavan pistekirjoituksen korkeuden ja lukee sen. Järjestelmämme on GMP-vaatimusten mukaisesti validoitu.

QA/QC

Laadunvalvonta ja laadunvarmistus ovat jokapäiväinen osa toimintaamme. Koko henkilökuntamme on sitoutunut laadunvalvontaan ja he valvovat ja varmistavat, että kaikki toimii asianmukaisesti eli ennalta määritettyjen toimintaohjeiden mukaan. Jatkuvan laadunvarmistuksen avulla saamme selville, mitä toimintoja on tarpeen kehittää.

HACCP

HACCP (Hazard analysis and critical control points) on riskien kartoitus- ja hallintamenettely. Sitä on sovellettu maailmanlaajuisesti elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvien turvallisuusriskien hallintaa ja sitä on käytetty yleisesti omavalvontasuunnitelman tekemisen pohjana.

ISO 12647-2

JT:n painokoneet on kalibroitu ISO 12647-2 -standardin mukaisella tavalla. Kyseessä on yleinen offset-painokoneita koskeva standardi. Kalibrointi koskee CMYK-nelivärisarjaa. ISO-standardi määrittelee painokoneiden toistaman väriavaruuden ja painojäljen laadun. Kalibroinnin ansiosta asiakkaamme saavat JT:n molemmista toimipaikoista väreiltään täsmälleen samanlaista, laadukasta painojälkeä.

Pikaviesti

Nimi *
Puhelinnumero *
Viesti *