Aurinkosähkövoimala tukee ympäristöohjelmaamme ja pienentää CO2-päästöjämme

Tehdaslaitoksemme katolle asennettiin 800 aurinkopaneelia viime vuoden lopussa aurinkosähkövoimalaprojektin valmistuessa.

Projektin tavoitteet olivat ympäristöohjelmaamme tukevia. Halusimme lisätä uusiutuvan energian käyttöä hankkimamme sähkön osalta sekä pienentää sähkönhankinnan kustannuksia hyödyntämällä oman aurinkovoimalan sähköntuotantoa.

Aurinkopaneelit tuottavat sähköä tehtaamme käyttöön

Laskelmien mukaan aurinkosähkövoimala tuottaa vuodessa 280 MWh. Tällä määrällä sähköä saamme katettua osan tehtaamme sähköntuotannosta. Yksi aurinkopaneelien hyödyistä on se, että ajoittamalla suurimmat sähkönkulutuksen tunnit samalle ajankohdalle aurinkosähkön tuotannon kanssa, saadaan paneeleista maksimaalinen hyöty. Aurinkopaneelit myös aloittavat sähkön tuotannon välittömästi ja keräävät sähköä pilvisinäkin päivinä perustuen valon määrään.

Voimalan ympäristövaikutus on merkittävä: se vähentää CO2-päästöjä vuodessa noin 37,8 tonnia ja koko elinkaarensa aikana 1100 tonnia.

Aurinkopaneeleilla lisäämme uusiutuvan energian kapasiteettia

Voimalamme kapasiteetti on 334,34 kWp. Haluamme olla lisäämässä uusiutuvan energian kapasiteettia Suomessa ja voimalamme on tärkeä satsaus tätä tavoitetta silmälläpitäen.

Aurinkosähkövoimalan toteutti Turku Energia ja projektin työllisti alan ammattilaisia sen työllistämisvaikutuksen ollessa 120 henkilötyöpäivää.